Årgangsparade

 

Årgangsparade på Livgardens Kaserne er for mange gamle gardere og deres årgange en begivenhed, der bliver set frem til, og specielt hvis egen årgang har jubilæum. Desværre blev Årgangsparaden i 2020 aflyst som følge af Corona og Covid 19, hvilket naturligvis medførte, at en hel del arrangementer blev aflyst.

 

Nu skriver vi 2021, og vi kæmper stadig med Corona og Covid 19, og igen ser vi frem mod en Årgangsparade, - bliver den afholdt i år eller ej …

 

Efter drøftelse mellem Præsidenten for De Danske Garderforeninger og Chefen for Den Kongelige Livgarde er aftalt, at:

  • Årgangsparade i maj 2021 er aflyst.
  • Årgangsparade planlægges i stedet afholdt søndag den 10. oktober 2021.

 

MEN … afholdelse er naturligvis under forudsætning af, at der fra regering og sundhedsmyndigheder gives mulighed herfor, samt at der fra Hærkommandoen gives tilladelse til, at denne type arrangementer med deltagelse af mange eksterne deltagere kan finde sted. Der planlægges således på 10. oktober, men muligheden/risikoen for aflysning er der stadig.

 

I må meget gerne dele dette med jeres medlemmer, således at vi kan komme ud til flest mulige med information om Årgangsparaden. Der vil selvfølgelig blive skrevet om ny dato i det kommende nummer af Garderbladet, men da vi ved, at mange er i gang med at planlægge for paraden, så vil det være på sin plads at sprede informationen hurtigst muligt.

 

Har I spørgsmål til Årgangsparade er I velkommen til at kontakte De Danske Garderforeninger.

 

Med Garderhilsen

Jan Stoltenborg

De Danske Garderforeninger