Forside

Information omkring årgangsparade 2021:   

Bowling

Så kan vi endeligt samles igen til bowling efter corona. Vi starter op d. 16/11, hvor vi håber at se jer alle, så vi kan få bowling skudt godt i gang og få en hyggelig aften sammen.

Vi mødes kl.18.00 i Bowling Fun, hvor vi starter med spisning, efterfulgt af bowling og slutter af med kaffe mm.

Damerne er meget velkomne til at deltage.

Jeg håber, at I har lyst til at støtte op, så vi kan få gang i vores arrangementer igen, og samles som før corona.

 

Tilmeldingsfrist d.14/11, tilmelding til Karsten på mail,  mobilnr. 21232770 eller FB.

 

Apr-09

Karsten Fruergaard

Kære Garderkammerater.

Nu er situationen mht. corona i Danmark heldigvis normaliseret. Indtil videre er der ikke arrangeret aktiviteter ud over afsløring af mindesten (se nedenfor) og foreningens tradition med julebanko. Julebanko er på Rindsholm Kro fredag d. 26. november. Vi håber på stor opbakning til arrange-mentet.


Har vi ikke din mailadresse, så send den meget gerne til

Claus Gustafsson CLGU@live.com     Garderforeningen for Viborg og Omegn | Formand, Jens Saabye |        86 67 34 32 | 40 37 34 32 |          saabyetjele@hotmail.com