Foreningens historie


Foreningens historie


GARDERFORENINGEN FOR VIBORG OG OMEGN

OPRETTET 25. JULI 1909 – FORENING NR. 15. I REGION 2


Efter opfordring af forhenværende fodgardere Søren Moustsen, Gammel Asmild og bestyrer Herman Sørensen, Petershaab til forhenværende gardere i Viborg og omegn om at komme til møde på Afholdshotellet i Viborg den 25. juli 1909 (60-års dagen efter slaget ved Isted) for om muligt at danne en garderforening, mødte 23 forhenværende gardere, og med disse 23 medlemmer stiftedes så Viborg og Omegns Garderforening.


Love for foreningen blev vedtaget samme dag, hvorefter valg til bestyrelsen fandt sted.

Den første bestyrelse bestod af:

Gårdejer/opsynsmand Søren Moustsen, Gl. Asmild

Bestyrer Herman Sørensen, Petershaab

Premierløjtnant Tage E. Ege, Viborg

Gårdejer Laust L. Nørskov, Nørskovgaard

Gårdejer Peter Mølgaard, Boller

Boelsmand Poul Nielsen, Saastrup

Toldassistent M. Christensen, Viborg


Bestyrelsen holdt herefter møde og valgte forhenværende hestegarder, toldassistent M. Christensen til formand. Således står skrevet i forhandlingsprotokollen fra 1917.

Hvorfor ikke fra 1909? Fordi som nævnt i protokollen:

Efter et afholdt bestyrelsesmøde i juni måned 1917 bortkom foreningens første Forhandlingsprotokol på en uforklarlig måde, og den er trods ihærdig eftersøgning ikke tilvejebragt siden.

Denne protokol, der træder i stedet for den bortkomne, er første gang benyttet ved et Bestyrelsesmøde, som afholdtes i Viborg, søndag den 21. oktober 1917. M. Christensen

Formand.


Året efter, i 1910 fik den nystiftede forening sin første fane. Flittig benyttelse gjorde, at den var nedslidt i 1949, hvor en ny fane blev indviet. Denne benyttes også flittig, når der er lejlighed til at foreningen på behørig vis kan ”vise flaget”.


Gennem årene har man på forskellig vis festligholdt foreningens jubilæer. Særlig fremhæves skal 50 og 75 års jubilæerne, hvor dele var henlagt til godset Tjele, hvor familien von Lüttichau velvilligt havde inviteret foreningen til at benytte kirken og parken.

Ved 70 års jubilæet i 1979 arrangerede foreningen en gardermarch. I 70-erne var marchinteressen jo stor, så marchen samlede 3.500 deltagere. Alle, der gennemførte, fik en medalje med motiv af en garder i vagtuniform.