Garderforeningen for Viborg og Omegn

Arrangementer

 

2019:

 

Onsdag d. 1. maj

Kammeratskabsaften kl. 18 i ”Paradiset” Kasernevej 9, Bygning 7. Det er sammen med de øvrige soldaterforeninger i Viborg. Der serveres stegt flæsk til kr. 125.

Senest tilmelding til formanden d. 25. april.

 

Torsdag d. 13. juni.

Fugleskydning. Bemærk igen i år foregår skydningen hos Viborg Skytte Forening, Finderupvej 50, 8800 Viborg. Selve fugleskydningen starter kl. 19.00. De medlemmer, der ønsker det, er meget velkomne til at medbringe madkurv, kaffekurv og møde op kl. 18. Der er så fælles spisning inden skydningen. Efter skydningen er der præmie overrækkelse.

 

Lørdag d. 15. juni.

Valdemarsdag i Viborg Domkirke kl. 19.

Se dagspressen for yderligere information.

 

Fredag d. 26. juli.

Garderforeningens 110 års jubilæum fejres på Salonen. Festmiddagen starter kl. 18 og der vil være levende musik. Se hjemmeside vedr. program, pris og tilmelding.

Tilmelding senest den 1. juli.

 

Onsdag d. 6. november.

Bowling kl. 18.30 i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2.

(Under Tinghallen) Denne aften tager vi damerne med.

Der er spisning i Vibocold Arena inden bowling

Senest tilmelding til Karsten d. 1. november


Fredag d. 29. november.

Kl. 18.30 spiller vi det traditionelle julelotterispil på Rindsholm Kro. Mød op med familien.

 

2020:

 

Tirsdag d. 7. januar.

Bowling mod Bjerringbro Garderforening kl. 18.30. I år afholdes dysten i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2.

(Under Tinghallen).  Mød op så vi kan få en god dyst.

Viborg er i år værter.

Senest tilmelding til Karsten d. 3. januar.

 

Generalforsamling i februar

I 2020 afholdes generalforsamlingen i ”Paradiset” Kasernevej 9, Bygning 7. Kl. 18.00 er der spisning. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Dato offentliggøres i Garderbladet/hjemmeside ultimo 2019.

Husk tilmelding til formanden.

 

Lørdag d. 22. februar.

Bowlingudvalget under de Danske Garderforeninger arrangerer en Regionsturnering i Viborg

Se Garderbladet/hj. side vedr. træningsaften.

 

Onsdag d. 11. marts.

Bowling kl. 18.30 i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2.

(Under Tinghallen) Denne aften tager vi damerne med.

Senest tilmelding til Karsten d. 5. marts.

 

Se Garderbladet, hjemmesiden og Facebook for yderligere arrangementer og evt. ændringer.